Förberedande arbete

Våra specialister är beredda att utföra alla förberedelsearbeten på byggplatsen

Varje bygge börjar med förberedelsearbeten. Byggplatsen måste noggrant förberedas för kommande arbeten. Dessas omfattning och karaktär beror på slag av bygge, byggplatsens speciella egenskaper och förhållanden, årstid, läge.

A&A Construction Bygg AB utför följande förberedelsearbeten:

  • Bortforsling av avfallsmaterial, fullständig eller partiell demontering av byggnader och anläggningar, avbalkningar, väggar, bjälklag, trappor och övriga konstruktioner på byggobjektet.
  • Röjning av byggplatsen
  • Upprättande av temporära kommunikationer
  • Montering och demontering av yttre och inre byggnadsställningar, soprör, förråd, skapande av rimliga arbetsvillkor för byggnadsarbetarna.

Vänd er till oss med frågor som intresserar er: info@constructionbygg.se 

 

A&A Construction Bygg AB
Org.nr: 559150-2900
e-mail. info@constructionbygg.se
tel. +46 76-899 18 18
Bollmora Gårdsväg 5B,
135 39 Tyresö,
Stockholm län

© Copyright 2018 - A&A Construction Bygg AB