Golvläggning

Vårt byggföretag utför golvrenoveringar av alla slag

Man skall veta att det inte räcker att skaffa dyrt material av hög kvalitet vid golvläggning och parkettläggning. Mycket viktigare är att utnyttja materialet riktigt och med skicklighet, och detta kan endast erfarna yrkesmän. Ni kan ha förtroende för våra golvläggare. Golvläggning i Stockholm kan ni anförtro vårt arbetslag.

Den golvläggning som utförs av våra specialister lever upp till alla gällande byggnormer och standarder. Vi utnyttjar de nyaste utvecklingsresultat och innovationer som tillämpas inom professionellt byggande, vilket tillförsäkrar våra kunder ett pålitligt, starkt och långlivat golv.  

Förutom egentlig golvläggning utför vi också framför allt beredning av golvgrunder. För att golvet skall kunna tjäna sitt syfte under lång tid krävs beredning av golvet inför gjutningen. Vi genomför alla nödvändiga operationer inom utsatt tid, och ni får en betonggrund under golven som är till hjälp vid nästa arbetsetapp.

Golvläggningen är slutstadiet i varje totalrenovering, vare sig det sker i en bostad, ett kontor eller en fabrikslokal. Beroende på vilket material som används bestäms teknologin för hur golvläggningen skall utföras. Vi tar på oss allt extraarbete som arbetet kräver, från inköp och frakt av nödvändigt material till bortforsling av byggnadsavfall. 

Vi förbereder och utför grundarbeten för följande slag av golvläggningar:

  • Vi utför laminatläggning i Stockholm. Laminat är antagligen en av de mest populära lösningarna när det gäller golv.
  • Parkettläggning
  • Läggning av heltäckningsmattor
  • Smuts- och halkskydd för trappor

Tjänsten golvslipning utförs effektivt och med kvalitet, och kostnaden är överkomlig för en vid kundkrets.

Vi utför golvläggning. Sänd era frågor per e-post: info@constructionbygg.se 

Vi är redo att åta oss arbeten av alla omfattningar! Alla arbeten utförs snabbt och på hög kvalitetsnivå av våra fackmän som uppfyller allt vad moderna byggteknologier kräver.

A&A Construction Bygg AB
Org.nr: 559150-2900
e-mail. info@constructionbygg.se
tel. +46 76-899 18 18
Bollmora Gårdsväg 5B,
135 39 Tyresö,
Stockholm län

© Copyright 2018 - A&A Construction Bygg AB