Marriott Hotel, Solna

Typ av arbete: stomkomplettering, gipsarbeten, innerväggar, snickare, byggservice.

Byggtid: November 2018-..

 

A&A Construction Bygg AB-Gips - och snickerientreprenader, byggservice och stomkomplettering.A&A Construction Bygg AB-Gips - och snickerientreprenader, byggservice och stomkomplettering.A&A Construction Bygg AB-Gips - och snickerientreprenader, byggservice och stomkomplettering.A&A Construction Bygg AB-Gips - och snickerientreprenader, byggservice och stomkomplettering.A&A Construction Bygg AB-Gips - och snickerientreprenader, byggservice och stomkomplettering.A&A Construction Bygg AB-Gips - och snickerientreprenader, byggservice och stomkomplettering.A&A Construction Bygg AB-Gips - och snickerientreprenader, byggservice och stomkomplettering.A&A Construction Bygg AB-Gips - och snickerientreprenader, byggservice och stomkomplettering.A&A Construction Bygg AB-Gips - och snickerientreprenader, byggservice och stomkomplettering.A&A Construction Bygg AB-Gips - och snickerientreprenader, byggservice och stomkomplettering.A&A Construction Bygg AB-Gips - och snickerientreprenader, byggservice och stomkomplettering.

 

A&A Construction Bygg AB
Org.nr: 559150-2900
e-mail. info@constructionbygg.se
tel. +46 76-899 18 18
ELITE ACCOUNTING SVERIGE AB
RIDDARGATAN 30
114 57 Stockholm